Gabriele ALBERTINI : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru
 • 21-07-2009 / 02-02-2012 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru tal-bureau
 • 03-02-2012 / 14-03-2013 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 14-07-2009 / 14-03-2013 : Il Popolo della Libertà (l-Italja)

President 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Membri 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati
 • 16-09-2009 / 14-03-2013 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Indja
 • 19-01-2012 / 14-03-2013 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

Sostitut 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
 • 16-09-2009 / 14-03-2013 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iżrael
 • 19-01-2012 / 14-03-2013 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

all-activities 

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-futur tal-appoġġ baġitarju tal-UE lil pajjiżi li qed jiżviluppaw  
- AFET_AD(2011)462584 -  
-
AFET 
OPINJONI dwar it-tisħiħ tas-sigurtà kimika, bijoloġika, radjoloġika u nukleari fl-Unjoni Ewropea - Pjan ta’ Azzjoni CBRN tal-UE  
- AFET_AD(2010)445808 -  
-
AFET 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-mekkaniżmi għall-kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tal-poteri ta' implimentazzjoni  
- AFET_AD(2010)441196 -  
-
AFET 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub f’appoġġ għall-Jum Ewropew ta’ Tifkira tal-Ġusti  
- P7_DCL(2012)0003 - Adottata  
Gabriele ALBERTINI , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Niccolò RINALDI , David Maria SASSOLI  
Data tal-ftuħ : 16-01-2012
Data ta’ għeluq : 10-05-2012
Adottata (data) : 10-05-2012
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P7_TA(2012)0205
Numru ta’ firmatarji : 388 - 10-05-2012
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar it-terroriżmu u l-estremiżmu fil-Pakistan  
- P7_DCL(2011)0016 - Waqgħet  
Geoffrey VAN ORDEN , Gabriele ALBERTINI , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Frédérique RIES , Hannu TAKKULA  
Data tal-ftuħ : 04-04-2011
Data ta’ għeluq : 07-07-2011
Numru ta’ firmatarji : 68 - 07-07-2011
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-isterminju sieket tar-rinoċeronti fl-Afrika awstrali  
- P7_DCL(2010)0074 - Waqgħet  
Aldo PATRICIELLO , Alfredo PALLONE , Gabriele ALBERTINI , Barbara MATERA , Licia RONZULLI  
Data tal-ftuħ : 06-10-2010
Data ta’ għeluq : 20-01-2011
Numru ta’ firmatarji : 92 - 20-01-2011

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji