Wiesław Stefan KUC : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 30-11-2004 : Membri mhux affiljati
 • 01-12-2004 / 12-12-2006 : Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew - Membru
 • 13-12-2006 / 13-07-2009 : Grupp ta' l-Unjoni għal Ewropa tan-Nazzjonijiet - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Samoobrona RP (il-Polonja)

Membri 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Baġit
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Bulgarija
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Baġit
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Baġit
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjizi ta’ l-Amerika Ċentrali

Sostitut 

 • 21-07-2004 / 30-11-2004 : Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali
 • 14-10-2004 / 30-11-2004 : Kumitat temporanju għall-isfidi politiċi u l-mezzi baġitarji ta' l-Unjoni wara t-tkabbir 2007-2013
 • 25-01-2005 / 12-12-2006 : Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
 • 25-04-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 fir-rigward tat-trasferiment ta’ għajnuna tat-tabakk lill-Fond tal-Komunità għat-Tabakk għas-snin 2008 u 2009 u r-Regolament (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward ta’ finanzjament tal-Fond tal-Komunità għat-Tabakk  
- BUDG_AD(2008)404497 -  
-
BUDG 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar terroristi li joperaw minn ġol-Pakistan  
- P6_DCL(2008)0102 - Waqgħet  
Mieczysław Edmund JANOWSKI , Wiesław Stefan KUC  
Data tal-ftuħ : 03-12-2008
Data ta’ għeluq : 26-03-2009
Numru ta’ firmatarji : 17 - 27-03-2009

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.