Sepp KUSSTATSCHER : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Federazione dei Verdi (l-Italja)

Membri 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

Sostitut 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta ACP-UE
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk ta' l-Ewropa

all-activities 

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-isforz ta’ l-Istati Membri biex inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra biex jonoraw l-impenji tal-Komunità għat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet tal-gassijiet serra sa l-2020  
- EMPL_AD(2008)405891 -  
-
EMPL 
OPINJONI dwar il-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mobbilità transnazzjonali fi ħdan il-Komunità għall-finijiet ta' edukazzjoni u taħriġ: Karta Ewropea ta' Kwalità favur il-Mobbilità  
- EMPL_AD(2006)367961 -  
-
EMPL 
OPINION on environmental aspects of sustainable development EN  
- EMPL_AD(2005)357871 -  
-
EMPL 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità f’każ ta’ diżastru  
- P6_DCL(2009)0010 - Waqgħet  
Donata GOTTARDI , Sepp KUSSTATSCHER , Iles BRAGHETTO , Elizabeth LYNNE , Kathy SINNOTT  
Data tal-ftuħ : 02-02-2009
Data ta’ għeluq : 07-05-2009
Numru ta’ firmatarji : 168 - 08-05-2009
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-inċendju doluż tal-crèche Slovena fi Trieste bħala attakk fuq il-minorità Slovena fl-Italja  
- P6_DCL(2007)0023 - Waqgħet  
Mojca DRČAR MURKO , Jelko KACIN , Sepp KUSSTATSCHER , Karin RESETARITS , Csaba Sándor TABAJDI  
Data tal-ftuħ : 01-03-2007
Data ta’ għeluq : 01-06-2007
Numru ta’ firmatarji : 39 - 01-06-2007
Dikjarazzjoni bil-miktub on respect for human rights in relation to the 2008 Olympic Games in Beijing EN  
- P6_DCL(2006)0075 - Waqgħet  
Sepp KUSSTATSCHER , Eva LICHTENBERGER , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Lissy GRÖNER , Thomas MANN  
Data tal-ftuħ : 23-10-2006
Data ta’ għeluq : 01-02-2007
Numru ta’ firmatarji : 85 - 01-02-2007

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.