Georgs ANDREJEVS : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali 

  • 20-07-2004 / 03-11-2008 : Savienība "Latvijas Celš" (il-Latvja)
  • 04-11-2008 / 13-07-2009 : - (il-Latvja)

Viċi President 

  • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

Membri 

  • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
  • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari ta' Koperazzjoni UE-Armenja, UE-Azerbajġan u UE-Ġeorġja
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

Sostitut 

  • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Kroazja
  • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Kumitat temporanju dwar il-bidla fil-klima

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar strateġija Komunitarja 2007-2012 għas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol  
- ENVI_AD(2007)394085 -  
-
ENVI 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar sigaretti aktar sikuri kontra n-nirien  
- P6_DCL(2007)0066 - Waqgħet  
Arlene McCARTHY , Gérard ONESTA , Georgs ANDREJEVS  
Data tal-ftuħ : 09-07-2007
Data ta’ għeluq : 15-11-2007
Numru ta’ firmatarji : 68 - 15-11-2007
Dikjarazzjoni bil-miktub Dwar il-pressjoni għolja fid-demm  
- P6_DCL(2007)0047 - Waqgħet  
Georgs ANDREJEVS  
Data tal-ftuħ : 09-05-2007
Data ta’ għeluq : 14-09-2007
Numru ta’ firmatarji : 83 - 14-09-2007
Dikjarazzjoni bil-miktub on diabetes EN  
- P6_DCL(2006)0001 - Adottata  
John BOWIS , Georgs ANDREJEVS , Dorette CORBEY , Karin SCHEELE  
Data tal-ftuħ : 16-01-2006
Data ta’ għeluq : 16-04-2006
Adottata (data) : 27-04-2006
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P6_TA(2006)0185
Numru ta’ firmatarji : 422 - 16-04-2006

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.