Vittorio AGNOLETTO : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea (l-Italja)

Membri 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal- Bniedem
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta ACP-UE
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal- Bniedem
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal- Bniedem

Sostitut 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma’ l-Istati Uniti
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma’ l-Istati Uniti
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Afganistan

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar l-evalwazzjoni tas-sanzjonijiet ta' l-UE bħala parti mill-azzjonijiet u l-politiki ta' l-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem  
- INTA_AD(2008)405985 -  
-
INTA 
OPINJONI dwar l-Unjoni Ewropea u l-Għajnuna Umanitarja  
- AFET_AD(2007)390724 -  
-
AFET 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-Jum Ewropew b'tifkira tal-vittmi tal-mafji u dwar l-utilizz mill-ġdid għal użu soċjali tal-beni u tal-kapitali kkonfiskati mill-organizzazzjonijiet kriminali internazzjonali  
- P6_DCL(2008)0108 - Waqgħet  
Vittorio AGNOLETTO , Josep BORRELL FONTELLES , Monica FRASSONI , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Sir Graham WATSON  
Data tal-ftuħ : 15-12-2008
Data ta’ għeluq : 02-04-2009
Numru ta’ firmatarji : 220 - 02-04-2009
Dikjarazzjoni bil-miktub on extending basic health benefits to all residents in Europe, including those not meeting entry and residence requirements EN  
- P6_DCL(2006)0002 - Waqgħet  
Vittorio AGNOLETTO , Giovanni BERLINGUER , Patrizia TOIA , Pier Antonio PANZERI , Pia Elda LOCATELLI  
Data tal-ftuħ : 16-01-2006
Data ta’ għeluq : 16-04-2006
Numru ta’ firmatarji : 89 - 16-04-2006
Dikjarazzjoni bil-miktub on the tsunami and the introduction of an international tax EN  
- P6_DCL(2005)0002 - Waqgħet  
Marie-Noëlle LIENEMANN , Glyn FORD , Caroline LUCAS , Vittorio AGNOLETTO , Harlem DÉSIR  
Data tal-ftuħ : 26-01-2005
Data ta’ għeluq : 26-04-2005
Numru ta’ firmatarji : 30 - 14-04-2005

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.