Louis ALIOT : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Membri mhux affiljati
 • 15-06-2015 / 20-07-2017 : Grupp għal Ewropa tan-Nazzjonijiet u tal-Libertà - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 01-07-2014 / 20-07-2017 : Front national (Franza)

Membri 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
 • 14-07-2014 / 20-07-2017 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE
 • 16-07-2014 / 20-07-2017 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Cariforum-UE
 • 19-01-2017 / 20-07-2017 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 19-01-2017 / 20-07-2017 : Kumitat għall-Iżvilupp

Sostitut 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-Afrika t’Isfel
 • 25-06-2015 / 27-07-2015 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 27-07-2015 / 20-07-2017 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-Afrika t’Isfel

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni u segwitu għar-riżoluzzjoni CRIM  
- DEVE_AD(2016)575224 -  
-
DEVE 
OPINJONI dwar is-settur tal-frott u l-ħaxix wara r-riforma tal-2007  
- CONT_AD(2015)544264 -  
-
CONT 
OPINJONI dwar il-prospetti għas-settur tal-ħalib tal-UE – Rieżami tal-implimentazzjoni tal-Pakkett tal-Ħalib  
- CONT_AD(2015)541466 -  
-
CONT 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni FEG/2016/008 FI/Nokia Network Systems (A8-0196/2017 - Petri Sarvamaa) FR  
 

Le fonds d’ajustement à la mondialisation a été créé pour venir en aide aux travailleurs souffrant des conséquences de la mondialisation.
La mobilisation de 2,65 millions d’euros est demandée ici pour permettre la réintégration sur le marché du travail de 821 travailleurs licenciés par Nokia en Finlande dans la région d’Helsinki.
Je me positionne en faveur de cette aide à la réintegration de ces travailleurs qui subissent en réalité les conséquences désastreuses des politiques économiques européennes. J’ai donc voté pour ce texte.

Skambju awtomatizzat ta’ data fir-rigward ta’ data dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi fil-Kroazja (A8-0171/2017 - Claude Moraes) FR  
 

Ce texte vise à autoriser la Croatie à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel, aux fins de la consultation automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules. J'ai voté contre car nous sommes opposés à un échange systématique de données à caractère personnel.

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Qoton ġenetikament modifikat GHB119 (B8-0293/2017) FR  
 

J’ai voté en faveur de cette objection car elle vise à protéger la santé et les intérêts des consommateurs en s’opposant à l’autorisation d’importations des produits du coton génétiquement modifié GHB119. Une éventuelle importation de ces produits encouragerait l’utilisation d’herbicides à base de glufosinate auquel le GHB119 est résistant. Les États membres ont par ailleurs rappelé que le glufosinate est aujourd’hui classé comme produit toxique et ont émis des critiques en soulignant les lacunes dans l’évaluation des risques environnementaux et le problème des données manquantes.

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni individwali  
Kull Membru jista' jqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar kwistjoni li taqa' taħt l-isferi ta' attività tal-UE. Il-mozzjonijiet ammissibbli huma riferuti lill-kumitat responsabbli, li jiddeċiedi liema proċeduri għandhom jiġu segwiti. Artikolu 143 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-istatus protett ta' Canis lupus  
- P8_DCL(2016)0127 - Waqgħet  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Philippe LOISEAU  
Data tal-ftuħ : 12-12-2016
Data ta’ għeluq : 12-03-2017
Numru ta’ firmatarji : 15 - 13-03-2017
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-importanza ta' taħriġ tekniku speċjalizzat għaż-żgħażagħ li jixtiequ jaħdmu fis-settur primarju  
- P8_DCL(2016)0121 - Waqgħet  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Data tal-ftuħ : 21-11-2016
Data ta’ għeluq : 21-02-2017
Numru ta’ firmatarji : 25 - 22-02-2017
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ġlieda kontra l-iffalsifikar fl-industrija tal-inbid u tal-ispirti  
- P8_DCL(2016)0120 - Waqgħet  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Data tal-ftuħ : 21-11-2016
Data ta’ għeluq : 21-02-2017
Numru ta’ firmatarji : 23 - 22-02-2017

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji