Syed KAMALL : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

 • 01-07-2014 / 04-07-2017 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - President
 • 05-07-2017 / 01-07-2019 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Kopresident

Partiti nazzjonali 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conservative Party (ir-Renju Unit)

Membri 

 • 01-07-2014 / 14-01-2015 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Konferenza tal-Presidenti
 • 14-07-2014 / 16-09-2014 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
 • 20-10-2014 / 19-05-2015 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Magreb u l-Unjoni tal-Magreb Għarbi
 • 20-10-2014 / 19-05-2015 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran
 • 25-11-2014 / 27-01-2015 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 20-05-2015 / 01-10-2017 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Ġappun
 • 11-04-2016 / 09-05-2016 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 11-05-2016 / 13-12-2016 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti
 • 11-05-2016 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Cariforum-UE

Sostitut 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 14-07-2014 / 10-05-2016 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar iż-żejt tal-palm u d-deforestazzjoni tal-foresti pluvjali  
- INTA_AD(2017)592301 -  
-
INTA 
OPINJONI dwar Lejn Unjoni Ewropea tal-Enerġija  
- INTA_AD(2015)560712 -  
-
INTA 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI dwar l-appoġġ għas-superstiti tat-thalidomide  
- B8-1341/2016  

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet