Alexandru ATHANASIU : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew - Osservatur
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Social Democrat (ir-Rumanija)
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Social Democrat (ir-Rumanija)

Membri 

  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma’ l-Awstralja u New Zealand

Sostitut 

  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Iżvizzera, l-Iżlanda u n-Norveġja u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt taz-Zona Ekonomika Ewropea (ZEE)

Osservatur 

  • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ħarsien tal-proprjetà pubblika tal-park storiku ta' "Bordei" ta' Bukarest ipperikolat minn proġett ta’ żvilupp ta’ bini  
- P6_DCL(2007)0074 - Waqgħet  
Cristian DUMITRESCU , Daciana Octavia SÂRBU , Alexandru ATHANASIU , Dan MIHALACHE , Radu PODGOREAN  
Data tal-ftuħ : 03-09-2007
Data ta’ għeluq : 03-12-2007
Numru ta’ firmatarji : 39 - 04-12-2007
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar miżuri li jikkumbattu l-vjolenza kontra t-tfal u ż-żgħażagħ fl-istituzzjonijiet edukattivi  
- P6_DCL(2007)0046 - Waqgħet  
Radu PODGOREAN , Daciana Octavia SÂRBU , Dan MIHALACHE , Alexandru ATHANASIU , Cristian DUMITRESCU  
Data tal-ftuħ : 09-05-2007
Data ta’ għeluq : 14-09-2007
Numru ta’ firmatarji : 60 - 14-09-2007

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.