Evgeni KIRILOV : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupp tal-Allejanza Progressiva tas-Socjalisti u d-Demokratici fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Coalition for Bulgaria (il-Bulgarija)

President 

 • 29-05-2013 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest

Membri 

 • 16-07-2009 / 08-05-2011 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 16-09-2009 / 28-05-2013 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Armenja, UE-Azerbajġan u UE-Ġeorġja
 • 09-05-2011 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 29-05-2013 / 30-06-2014 : Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijie

Sostitut 

 • 16-07-2009 / 08-05-2011 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja
 • 05-07-2011 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur 
Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

ABBOZZ TA’ OPINJONI dwar l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew  
- AFET_AD(2012)486143 -  
-
AFET 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar linji gwida tal-Unjoni għall-iżvilupp tan-netwerk tat-trasport trans-Ewropew  
- REGI_AD(2012)492666 -  
-
REGI 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Strument Ewropew ta’ Viċinat  
- REGI_AD(2012)487921 -  
-
REGI 
OPINJONI dwar ir-rieżami tal-Politika Ewropea tal-Viċinat  
- REGI_AD(2011)472053 -  
-
REGI 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar it-tneħħija tar-restrizzjonijiet fuq l-impjieg għaċ-ċittadini tal-Istati Membri ġodda  
- P7_DCL(2010)0023 - Waqgħet  
Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Ioan ENCIU , Evgeni KIRILOV , Iliana IVANOVA  
Data tal-ftuħ : 19-04-2010
Data ta’ għeluq : 09-09-2010
Numru ta’ firmatarji : 81 - 09-09-2010

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji