Metin KAZAK : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Movement for Rights and Freedoms (il-Bulgarija)

Viċi President 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem

Membri 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

Sostitut 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Għarbija
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar Pjan ta’ Azzjoni għal industrija tal-azzar kompetittiva u sostenibbli fl-Ewropa  
- INTA_AD(2013)521775 -  
-
INTA 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri rigward il-manifattura, il-preżentazzjoni u l-bejgħ tat-tabakk u prodotti relatati  
- INTA_AD(2013)510734 -  
-
INTA 
OPINJONI dwar l-Istrateġija tal-UE għall-Baħar l-Iswed  
- INTA_AD(2010)448814 -  
-
INTA 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar is-sitwazzjoni u l-Prospettivi Futuri tas-Settur Ewropew tas-Sajd fil-Kuntest tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-UE u t-Tajlandja  
- INTA_AD(2013)521662 -  
-
INTA 
OPINJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera rigward koperazzjoni dwar l-applikazzjoni tal-liġijiet tagħhom tal-kompetizzjoni  
- INTA_AD(2013)521671 -  
-
INTA 
OPINJONI dwar il-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 – it-taqsimiet kollha  
- INTA_AD(2013)514779 -  
-
INTA 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji