Maria Eleni KOPPA : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupp tal-Allejanza Progressiva tas-Socjalisti u d-Demokratici fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Panhellenic Socialist Movement (il-Greċja)

Viċi President 

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija

Membri 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kunsill Leġiżlattiv Palestinjan

Sostitut 

 • 16-07-2009 / 17-01-2010 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem
 • 16-09-2009 / 26-03-2012 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Russja
 • 18-01-2010 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-arranġamenti ta' aċċess għas-servizz pubbliku rregolat offrut mis-sistema dinjija ta' navigazzjoni bis-satellita li ġiet stabbilita mill-programm Galileo  
- AFET_AD(2011)456623 -  
-
AFET 
OPINJONI dwar l-analiżi f'nofs il-perjodu tal-programmi Ewropej ta' navigazzjoni bis-satellita: valutazzjoni tal-implimentazzjoni, sfidi futuri u prospettivi ta' finanzjament  
- AFET_AD(2010)440114 -  
-
AFET 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna, l-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża  
- AFET_AD(2012)489432 -  
-
AFET 
OPINJONI dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Strument għall-Istabbiltà  
- INTA_AD(2012)487793 -  
-
INTA 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli u proċeduri komuni għall-implimentazzjoni tal-istrumenti tal-Unjoni għal azzjoni esterna  
- INTA_AD(2012)489414 -  
-
INTA 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji