Martin EHRENHAUSER : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Membri mhux affiljati

Partiti nazzjonali 

  • 14-07-2009 / 24-06-2013 : Liste "Dr. Martin - für Demokratie, Kontrolle, Gerechtigkeit" (l-Awstrija)
  • 25-06-2013 / 30-06-2014 : - (l-Awstrija)

Membri 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
  • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Maxreq
  • 16-09-2009 / 14-02-2012 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

Sostitut 

  • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iran
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar ftehimiet internazzjonali rigward il-korruzzjoni u l-finanzjament tal-partiti  
- P7_DCL(2011)0018 - Waqgħet  
Martin EHRENHAUSER  
Data tal-ftuħ : 09-05-2011
Data ta’ għeluq : 15-09-2011
Numru ta’ firmatarji : 39 - 16-09-2011

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji