Raina A. Mercedes ECHERER : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Die Grünen - Die Grüne Alternative (l-Awstrija)

Membri 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar l-Affarijiet Legali u s-Suq Intern
  • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud UE-Ungerija
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Kultura, iż-Żgħażagħ, l- Edukazzjoni, il-Mezzi tal-Komunikazzjoni u l-Isport
  • 06-02-2002 / 30-04-2004 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Mag]qud UE-Ungerija

Sostitut 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar Industrija, Kummerc Barrani, Ricerka u Energija
  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar Kultura, Zghazagh, Edukazzjoni, l-Mezzi u Sport
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Estimi
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitatgħall-Affarijiet Legali u s-Suq Intern

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub on the fight against piracy and counterfeiting in the enlarged EU EN  
- P5_DCL(2003)0005 - Adottata  
Arlene McCARTHY , Janelly FOURTOU , Antonius MANDERS , Raina A. Mercedes ECHERER , Marcelino OREJA ARBURÚA  
Data tal-ftuħ : 26-03-2003
Data ta’ għeluq : 26-06-2003
Adottata (data) : 05-06-2003
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P5_TA(2003)0275
Numru ta’ firmatarji : 320 - 05-06-2003