Piia-Noora KAUPPI : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru
 • 31-08-2004 / 18-11-2008 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru tal-bureau
 • 19-11-2008 / 31-12-2008 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 31-12-2008 : Kansallinen Kokoomus (il-Finlandja)

Membri 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Legali
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Legali
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 • 31-01-2007 / 08-07-2008 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 31-01-2007 / 31-12-2008 : Kumitat għall-Affarijiet Legali
 • 31-01-2007 / 31-12-2008 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 • 14-03-2007 / 31-12-2008 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina

Sostitut 

 • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija
 • 15-03-2007 / 31-12-2008 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma’ l-Istati Uniti
 • 09-07-2008 / 31-12-2008 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

all-activities 

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-fondi spekulattivi (hedge funds) u l-fondi ta' kapital privati (private equity)  
- JURI_AD(2008)404799 -  
-
JURI 
OPINJONI dwar l-obbligi tal-fornituri tas-servizz transkonfinali  
- JURI_AD(2007)390372 -  
-
JURI 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-obbligu ta’ min iġorr il-passiġġieri bil-baħar u fuq ilmijiet interni f’każ ta’ inċidenti  
- JURI_AD(2006)376322 -  
-
JURI 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar iż-żamma tas-sessjonijiet plenarji kollha tal-Parlament Ewropew fi Brussell  
- P6_DCL(2008)0075 - Waqgħet  
Alexander Nuno PICKART ALVARO , Piia-Noora KAUPPI , Frédérique RIES , Catherine STIHLER , Helga TRÜPEL  
Data tal-ftuħ : 22-09-2008
Data ta’ għeluq : 15-01-2009
Numru ta’ firmatarji : 286 - 16-01-2009

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.