Margot KESSLER : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupp tal-Partit tas-Soċjalisti Ewropej - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (il-Ġermanja)

Membri 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar il-Libertajiet u l-Jeddijiet tac-Cittadini, Gustizzja u Affarijiet Interni
  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar il-Petizzjonijiet
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud UE-Bulgarija
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Libertajiet u l-Jeddijiet taċ-Ċittadini, il-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud UE-Bulgarija

Sostitut 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar l-Izvilupp u l-Kooperazzjoni
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Report I. on the proposal for a Council decision establishing a second phase of the programme of incentives and exchanges, training and cooperation for the legal practitioners (Grotius II - General and Criminal) (COM(2000)0828 - C5-0754/2000 - 2000/0339(CNS)); II.on the proposal for a Council decision establishing a second phase of the programme of incentives, exchanges, training and cooperation for law enforcement authorities (Oisin II) (COM(2000)0828 - C5-0755/2000 -2000/0340(CNS)); III.on the proposal for a Council decision establishing a second phase of the programme of incentives, exchanges, training and cooperation for persons responsible for combating trade in human beings and the sexual exploitation of children (Stop II) (COM(2000)0828 - C5-0756/00 - 2000/0341(CNS)); IV. on the proposal for a Council decision establishing a programme of incentives and exchanges, training and cooperation for the prevention of crime (Hippokrates) (COM(2000)0786-C5-0753/2000 - 2000/0304(CNS)) - Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs EN  
- A5-0094/2001 -  
-
LIBE 
Report on the proposal for a Council Decision establishing a European Judicial Network in civil and commercial matters - Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs EN  
- A5-0091/2001 -  
-
LIBE 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub on the health risks of silicone implants EN  
- P5_DCL(2000)0014 - Waqgħet  
Margot KESSLER  
Data tal-ftuħ : 02-10-2000
Data ta’ għeluq : 02-01-2001
Numru ta’ firmatarji : 58 - 02-01-2001