Alejandro AGAG LONGO : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-1999 / 09-04-2000 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru
 • 10-04-2000 / 07-03-2002 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru tal-bureau
 • 08-03-2002 / 11-04-2002 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-1999 / 11-04-2002 : Partido Popular (Spanja)

Viċi President 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud UE-Bulgarija

Membri 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomici u Monetarji
 • 17-01-2002 / 11-04-2002 : Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 07-02-2002 / 11-04-2002 : Delegazzjoni lejn il-Kumitati ta’ Kooperazzjoni Parlamentari UE-Ukrajna u UE -Moldova u Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet ma’ l-Belarus

Sostitut 

 • 21-07-1999 / 03-11-1999 : Kumitat dwar l-Affarijiet Barranin, Drittijiet Umani, Politika ta’ Sigurta’ Komuni u Difiza
 • 04-11-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar l-Estimi
 • 17-01-2002 / 11-04-2002 : Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura