Florence KUNTZ : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-1999 / 14-03-2001 : Grupp ta' l-Unjoni għal Ewropa tan-Nazzjonijiet - Membru
 • 15-03-2001 / 19-07-2004 : Grupp ta' l-Ewropa tad-Demokraziji u d-Diversitajiet - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Rassemblement pour la France (Franza)

Viċi President 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud UE-Romanija

Membri 

 • 21-07-1999 / 04-10-1999 : Kumitat dwar il-Jeddijiet tan-Nisa u Opportunitajiet Indaqs.
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar l-Estimi
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Kultura, iż-Żgħażagħ, l- Edukazzjoni, il-Mezzi tal-Komunikazzjoni u l-Isport
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-pajjizi tal-Maghreb u l-Unjoni Arbija tal-Maghreb

Sostitut 

 • 21-07-1999 / 14-03-2001 : Kumitat dwar l-Ambjent, is-Sahha Pubblika u l-Politika tal-Konsumatur
 • 10-09-2001 / 14-01-2002 : Kumitat dwar l-Affarijiet Kostituzzjonali
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura