Gorka KNÖRR BORRÀS : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 20-07-1999 / 07-06-2001 : Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 20-07-1999 / 07-06-2001 : Eusko Alkartasuna (Spanja)

Membri 

  • 21-07-1999 / 07-06-2001 : Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomici u Monetarji
  • 28-09-1999 / 07-06-2001 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-pajjizi ta’ l-Amerika Centrali u l-Messiku

Sostitut 

  • 22-07-1999 / 07-06-2001 : Kumitat dwar l-Affarijiet Barranin, Drittijiet Umani, Politika ta’ Sigurta’ Komuni u Difiza

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Recommendation for second reading on the Council common position for adopting a a the European Parliament and Council regulation modifying the common principles of the European system of national and regional accounts in the Community (ESA 95) as concerns taxes and social contributions and amending Council regulation (EC) No 2223/96 - Committee on Economic and Monetary Affairs EN  
- A5-0230/2000 -  
-
ECON 
Report on the proposal for a European Parliament and Council Regulation clarifyng Council Regulation (EC) No 2223/96 as concerns principles for recording taxes and social contributions - Committee on Economic and Monetary Affairs EN  
- A5-0073/2000 -  
-
ECON 
Report on a proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 3605/93 on the application of the Protocol on the excessive deficit procedure annexed to the Treaty establishing the European Community - Committee on Economic and Monetary Affairs EN  
- A5-0013/2000 -  
-
ECON 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura