Danielle AUROI : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-1999 / 07-01-2002 : Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea - Viċi President
 • 08-01-2002 / 19-07-2004 : Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Les Verts-Europe-Ecologie (Franza)

Viċi President 

 • 07-02-2002 / 23-10-2002 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-Kunsill Legislattiv tal-Palestina

Membri 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar il-Biedja u Zvilupp Rurali
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud UE-Repubblika Ceka
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali
 • 24-10-2002 / 19-07-2004 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-pajjizi tal-Mashreq u l-Golf

Sostitut 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar l-Affarijiet Barranin, Drittijiet Umani, Politika ta’ Sigurta’ Komuni u Difiza
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar il-Jeddijiet tan-Nisa u Opportunitajiet Indaqs.
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Industrija, il-Kummerċ Barrani, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Jeddijiet tan-Nisa u l-Opportunitajiet Indaqs

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Report on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto in agricultural products and foodstuffs - Committee on Agriculture and Rural Development EN  
- A5-0392/2003 -  
-
AGRI 

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura