Alain KRIVINE : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew – Xellug Nordiku tal-Ħodor - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Ligue Communiste Révolutionnaire (Franza)

Membri 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar l-Affarijiet Legali u s-Suq Intern
  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet ma’ l-Istati Membri ta’ l-ASEAN, l-Azja ta’Nofsinhar-lvant u r-Repubblika tal-Korea.
  • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Kumitat Temporanju dwar is-sistema ta’ intercezzjoni Echelon
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitatgħall-Affarijiet Legali u s-Suq Intern
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet ma’ l-Istati Membri ta’ l-ASEAN, l-Azja ta’nofsinhar-lvant u r-Repubblika tal-Korea

Sostitut 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar il-Libertajiet u l-Jeddijiet tac-Cittadini, Gustizzja u Affarijiet Interni
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Libertajiet u l-Jeddijiet taċ-Ċittadini, il-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura