Alain ESCLOPÉ : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupp ta' l-Ewropa tad-Demokraziji u d-Diversitajiet - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Chasse, Pêche, Nature, Traditions (Franza)

Viċi President 

  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Mag]qud UE-Romanija

Membri 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar il-Politika Regjonali, Trasport u Turizmu
  • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet ma’ l-Istati Membri ta’ l-ASEAN, l-Azja ta’Nofsinhar-lvant u r-Repubblika tal-Korea.
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Politika Reġjonali, it-Trasport u t-Turiżmu
  • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Il-Kumitat Temporanju għat-Titjib tas-Sigurtà fuq il-Baħar

Sostitut 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar Kultura, Zghazagh, Edukazzjoni, l-Mezzi u Sport
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Kultura, iż-Żgħażagħ, l- Edukazzjoni, il-Mezzi tal-Komunikazzjoni u l-Isport

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Report on the proposal for a European Parliament and Council regulation on the establishment of a fund for the compensation of oil pollution damage in European waters and related measures - Committee on Regional Policy, Transport and Tourism EN  
- A5-0201/2001 -  
-
RETT 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub on recognition of the specificity of wine and defence of the European wine-growing industry EN  
- P5_DCL(2004)0021 - Waqgħet  
Jean-Louis BERNIÉ , Yves BUTEL , Alain ESCLOPÉ , Véronique MATHIEU HOUILLON , Jean SAINT-JOSSE  
Data tal-ftuħ : 18-03-2004
Data ta’ għeluq : 06-05-2004
Numru ta’ firmatarji : 65 - 06-05-2004