Teresa ALMEIDA GARRETT : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Social Democrata (il-Portugall)

Membri 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar l-Affarijiet Kostituzzjonali
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-pajjizi ta’ l-Amerika t’Isfel u l-MERCOSUR
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-pajjizi ta’ l-Amerika t’Isfel u l-MERCOSUR

Sostitut 

  • 04-11-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar l-Izvilupp u l-Kooperazzjoni
  • 17-01-2002 / 05-06-2002 : Il-Kumitat għall-Politika Reġjonali, it-Trasport u t-Turiżmu
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Libertajiet u l-Jeddijiet taċ-Ċittadini, il-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Report on the Communication from the Commission entitled "The operating framework for the European Regulatory Agencies" - Committee on Constitutional Affairs EN  
- A5-0471/2003 -  
-
AFCO 
Report on the amendment of Article 3 of the Statute of the European Ombudsman - Committee on Constitutional Affairs EN  
- A5-0240/2001 -  
-
AFCO 
Report on the modification of Parliament's decision of 9 March 1994 on the regulations governing performance of the Ombudsman's duties - Committee on Constitutional Affairs EN  
- A5-0293/2000 -  
-
AFCO 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Proposition de résolution (article 50) Sur la situation en ANGOLA FR  
- B5-0405/2002  

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura