Ioannis KOUKIADIS : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupp tal-Partit tas-Soċjalisti Ewropej - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Panellinio Socialistiko Kinima (il-Greċja)

Viċi President 

 • 13-09-1999 / 14-01-2002 : Delegazzjonijiet lill-kumitati ta’ kooperazzjoni parlamentari u delegazzjonijiet ghar-relazzjonijiet mal-Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan u Mongolja
 • 21-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitatgħall-Affarijiet Legali u s-Suq Intern
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegazzjoni lejn il-Kumitati ta’ Kooperazzjoni Parlamentari UE-Kazakhstan, UE-Kyrgyzstan u UE-Uzbekistan u Delegazzjonighar-relazzjonijiet mat-Tajikistan, Turkmenistan u Mongolja

Membri 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar l-Impieg u Affarijiet Socjali
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar il-Petizzjonijiet
 • 17-01-2002 / 20-01-2002 : Il-Kumitatgħall-Affarijiet Legali u s-Suq Intern
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet

Sostitut 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar l-Affarijiet Legali u s-Suq Intern
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud UE-Bulgarija
 • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Kumitat Temporanju dwar il-genetika umana u teknologiji ohra godda fil-medicina moderna
 • 05-02-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud UE-Bulgarija

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

MOTION FOR A RESOLUTION on Situation in Kazakhstan EN  
- B5-0135/2003  

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura