Petros EFTHYMIOU : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 20-07-1999 / 11-04-2000 : Grupp tal-Partit tas-Soċjalisti Ewropej - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 20-07-1999 / 11-04-2000 : Panellinio Socialistiko Kinima (il-Greċja)

Viċi President 

  • 22-07-1999 / 12-09-1999 : Delegazzjonijiet lill-kumitati ta’ kooperazzjoni parlamentari u delegazzjonijiet ghar-relazzjonijiet mal-Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan u Mongolja

Membri 

  • 21-07-1999 / 11-04-2000 : Kumitat dwar l-Affarijiet Barranin, Drittijiet Umani, Politika ta’ Sigurta’ Komuni u Difiza
  • 06-10-1999 / 11-04-2000 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet ma’ l-Istati Uniti

Sostitut 

  • 22-07-1999 / 11-04-2000 : Kumitat dwar Kultura, Zghazagh, Edukazzjoni, l-Mezzi u Sport

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

DRAFT MOTION FOR A RESOLUTION Earthquake in Athens EN  
- B5-0076/1999  

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura