Efstratios KORAKAS : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-1999 / 12-10-1999 : Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew – Xellug Nordiku tal-Ħodor - Membru
 • 13-10-1999 / 19-07-2004 : Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew – Xellug Nordiku tal-Ħodor - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Kommounistiko Komma Elladas (il-Greċja)

Viċi President 

 • 04-10-1999 / 14-01-2002 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud UE-Ungerija

Membri 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar l-Affarijiet Barranin, Drittijiet Umani, Politika ta’ Sigurta’ Komuni u Difiza
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, id-Drittijiet Umani, il-Politika ta' Sigurtà Komuni u Difiża
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet ma’ l-Assemblea Parlamentari tan-NATO

Sostitut 

 • 21-07-1999 / 07-02-2001 : Kumitat dwar il-Biedja u Zvilupp Rurali
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud Turkija-UE
 • 08-02-2001 / 14-01-2002 : Kumitat dwar il-Politika Regjonali, Trasport u Turizmu
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Politika Reġjonali, it-Trasport u t-Turiżmu
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud Turkija-UE

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Report I.on a proposal for a Council Regultion adjusting, for the sixth time, the system of aid for cotton introduced by Protocol 4 annexed to the Act of Accession of Greece (COM(99)0492 - C5-0048/00 - 1999/0201 (CNS)); and II. for a proposal for a Council Regulation on production aid for cotton (COM(99)0492 - C5-0049/00 - 1999/0202 (CNS)) - Committee on Agriculture and Rural Development EN  
- A5-0022/2001 -  
-
AGRI 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura