Bashir KHANBHAI : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Conservative and Unionist Party (ir-Renju Unit)

Membri 

 • 21-07-1999 / 13-09-1999 : Kumitat dwar Industrija, Kummerc Barrani, Ricerka u Energija
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar l-Izvilupp u l-Kooperazzjoni
 • 13-09-1999 / 02-05-2000 : Kumitat dwar il-Kontroll ta’ l-Estimi
 • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Membri mill-Parlament Ewropew lejn l-Assemblea Parlamentari Maghquda tal-Ftehim bejn l-Istati Afrikani,Karibej u Pacifici u l-Unjoni Ewropea (AKP-UE)
 • 16-11-2000 / 14-01-2002 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-Kunsill Legislattiv tal-Palestina
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Industrija, il-Kummerċ Barrani, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Membri mill-Parlament Ewropew lejn l-Assemblea Parlamentari Maghquda tal-Ftehim bejn l-Istati Afrikani,Karibej u Pacifici u l-Unjoni Ewropea (AKP-UE)
 • 07-03-2002 / 19-07-2004 : Delagazzjoni lejn il-Kumitati ta’ Kooperazzjoni Parlamentari UE-Armenja, UE-Azerbaijan u UE-Gorgja

Sostitut 

 • 13-09-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar Industrija, Kummerc Barrani, Ricerka u Energija
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub on religious freedom EN  
- P5_DCL(2004)0015 - Waqgħet  
Philip BUSHILL-MATTHEWS , Bashir KHANBHAI , Nirj DEVA  
Data tal-ftuħ : 23-02-2004
Data ta’ għeluq : 06-05-2004
Numru ta’ firmatarji : 26 - 06-05-2004
Dikjarazzjoni bil-miktub on Zimbabwe EN  
- P5_DCL(2000)0004 - Waqgħet  
Nirj DEVA , Geoffrey VAN ORDEN , John Alexander CORRIE , Bashir KHANBHAI  
Data tal-ftuħ : 20-03-2000
Data ta’ għeluq : 20-06-2000
Numru ta’ firmatarji : 39 - 20-06-2000