Elspeth ATTWOOLL : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 07-06-2005 : Liberal Democrat Party (ir-Renju Unit)
 • 08-06-2005 / 13-07-2009 : Scottish Liberal Democrats (ir-Renju Unit)

Viċi President 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għas-Sajd

Membri 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għas-Sajd
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-Kanada
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għas-Sajd
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-Kanada

Sostitut 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

all-activities 

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar Regolamentazzjoni Aħjar fl-Unjoni Ewropea  
- REGI_AD(2007)388354 -  
-
REGI 
OPINION Proposal for a Council decision on Community strategic guidelines for Rural Development (Programming period 2007-2013) EN  
- REGI_AD(2006)364667 -  
-
REGI 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-għarfien ugwali tas-sħubijiet ċivili  
- P6_DCL(2008)0076 - Waqgħet  
Sharon BOWLES , Elspeth ATTWOOLL , Martine ROURE , Caroline LUCAS , Anders WIJKMAN  
Data tal-ftuħ : 22-09-2008
Data ta’ għeluq : 15-01-2009
Numru ta’ firmatarji : 160 - 16-01-2009
Dikjarazzjoni bil-miktub on drift netting for salmon at sea EN  
- P6_DCL(2005)0063 - Waqgħet  
Terence WYNN , Catherine STIHLER , Neil PARISH , Paulo CASACA , Elspeth ATTWOOLL  
Data tal-ftuħ : 24-10-2005
Data ta’ għeluq : 24-01-2006
Numru ta’ firmatarji : 61 - 24-01-2006
Dikjarazzjoni bil-miktub on the rights of foreign-language assistants – 'lettori' – in Italian universities EN  
- P6_DCL(2005)0046 - Waqgħet  
Elspeth ATTWOOLL , Ian HUDGHTON , David MARTIN , Alyn SMITH , Struan STEVENSON  
Data tal-ftuħ : 12-09-2005
Data ta’ għeluq : 12-12-2005
Numru ta’ firmatarji : 26 - 12-12-2005

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.