Generoso ANDRIA : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 21-06-2000 / 19-07-2004 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 21-06-2000 / 19-07-2004 : Forza Italia (l-Italja)

Membri 

 • 03-07-2000 / 13-06-2001 : Kumitat dwar l-Izvilupp u l-Kooperazzjoni
 • 06-10-2000 / 14-01-2002 : Membri mill-Parlament Ewropew lejn l-Assemblea Parlamentari Maghquda tal-Ftehim bejn l-Istati Afrikani,Karibej u Pacifici u l-Unjoni Ewropea (AKP-UE)
 • 14-06-2001 / 14-01-2002 : Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomici u Monetarji
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-Kunsill Legislattiv tal-Palestina
 • 05-09-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Kontroll ta’ l-Estimi

Sostitut 

 • 03-07-2000 / 13-06-2001 : Kumitat dwar il-Kontroll ta’ l-Estimi
 • 14-06-2001 / 14-01-2002 : Kumitat dwar l-Izvilupp u l-Kooperazzjoni
 • 17-01-2002 / 04-09-2002 : Il-Kumitat għall-Kontroll ta’ l-Estimi

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Report on the proposal for a Council regulation establishing a facility providing medium-term financial assistance for member states' balance of payments - Committee on Economic and Monetary Affairs EN  
- A5-0269/2001 -  
-
ECON 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub on the trade in dog and cat furs EN  
- P5_DCL(2002)0001 - Waqgħet  
Generoso ANDRIA , Francesco FIORI , Charles TANNOCK , Monica FRASSONI , Fiorella GHILARDOTTI  
Data tal-ftuħ : 16-01-2002
Data ta’ għeluq : 16-04-2002
Numru ta’ firmatarji : 128 - 16-04-2002