• Sari   ESSAYAH  

Sari ESSAYAH : Opinjoni bħala shadow rapporteur - Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-pjan ta’ azzjoni għal industrija tal-azzar kompetittiva u sostenibbli fl-Ewropa  
- EMPL_AD(2014)519687 -  
-
EMPL 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet ta’ dħul u residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għal skop ta’ riċerka, studju, skambju ta’ studenti, taħriġ bi ħlas u bla ħlas, servizz volontarju u au pairing  
- EMPL_AD(2013)516703 -  
-
EMPL 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-akkwist pubbliku  
- EMPL_AD(2012)485939 -  
-
EMPL 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Strument Ewropew ta’ Viċinat  
- EMPL_AD(2012)487676 -  
-
EMPL 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kundizzjonijiet għall-ammissjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fil-qafas ta' trasferiment intra-azjendali  
- EMPL_AD(2011)464975 -  
-
EMPL 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet għad-dħul u r-residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-iskop ta' impjieg staġonali  
- EMPL_AD(2011)464974 -  
-
EMPL 
OPINJONI dwar il-PDG u lil hinn - Inkejlu l-progress f'dinja li dejjem tinbidel  
- ECON_AD(2010)448956 -  
-
ECON