• Sari   ESSAYAH  

Sari ESSAYAH : Opinjoni bħala rapporteur - Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-bidla demografika u l-konsegwenzi tagħha għall-politika ta’ koeżjoni futura tal-UE  
- EMPL_AD(2011)454444 -  
-
EMPL 
OPINJONI dwar l-Unjoni tal-Innovazzjoni: Inbiddlu l-Ewropa għad-dinja wara l-kriżi  
- EMPL_AD(2011)456694 -  
-
EMPL