Edvard KOŽUŠNÍK : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupp tal-Konservattivi u Riformisti Ewropej - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Občanská demokratická strana (iċ-Ċekja)

Membri 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Amerika Ċentrali
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latina-Amerikana
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

Sostitut 

  • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Legali
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Russja
  • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Iżvilupp
  • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Affarijiet Legali

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja 2011 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni  
- DEVE_AD(2012)496493 -  
-
DEVE 
OPINJONI dwar il-pożizzjoni tal-Parlament dwar l-Abbozz ta' Baġit 2012 kif modifikat mill-Kunsill – it-taqsimiet kollha  
- IMCO_AD(2011)466965 -  
-
IMCO 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-komparabbiltà tat-tariffi relatati mal-kontijiet tal-ħlas, il-bdil tal-kontijiet tal-ħlas u l-aċċess għal kontijiet tal-ħlas b'karatteristiċi bażiċi  
- IMCO_AD(2013)519594 -  
-
IMCO 
OPINJONI dwar il-Pjan ta' Azzjoni dwar is-Saħħa elettronika 2012-2020: Kura tas-saħħa innovattiva għas-seklu 21  
- IMCO_AD(2013)514574 -  
-
IMCO 
OPINJONI dwar il-Baġit Ġenerali 2013: it-taqsimiet kollha  
- IMCO_AD(2012)491367 -  
-
IMCO 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji