• Werner   KUHN  

Werner KUHN : Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) - It-tmien leġiżlatura 

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-immappjar internazzjonali ta' rqajja' ta' skart li jżommu f'wiċċ l-ilma  
- P8_DCL(2016)0093 - Waqgħet  
Alain CADEC , Angélique DELAHAYE , Ricardo SERRÃO SANTOS , Simona BONAFÈ , Marco AFFRONTE , Norica NICOLAI , Linnéa ENGSTRÖM , Remo SERNAGIOTTO , Werner KUHN , Liadh NÍ RIADA  
Data tal-ftuħ : 12-09-2016
Data ta’ għeluq : 12-12-2016
Numru ta’ firmatarji : 86 - 13-12-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar id-disparità bejn is-sessi fil-ħiliet diġitali  
- P8_DCL(2016)0061 - Waqgħet  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Merja KYLLÖNEN , Gesine MEISSNER , Dieter-Lebrecht KOCH , Werner KUHN , Ildikó GÁLL-PELCZ , Andor DELI , Patricija ŠULIN  
Data tal-ftuħ : 22-06-2016
Data ta’ għeluq : 22-09-2016
Numru ta’ firmatarji : 35 - 29-09-2016