Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 14-07-2009 / 02-12-2013 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 14-07-2009 / 02-12-2013 : Platforma Obywatelska (il-Polonja)

Viċi President 

 • 30-09-2009 / 02-12-2013 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Indja

Membri 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Petizzjonijiet
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Indja
 • 19-01-2012 / 02-12-2013 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 19-01-2012 / 02-12-2013 : Kumitat għall-Petizzjonijiet

Sostitut 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 16-09-2009 / 02-12-2013 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iran
 • 19-01-2012 / 02-12-2013 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur 
Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 2050, futur bl-enerġija  
- REGI_AD(2012)496464 -  
-
REGI 
OPINJONI dwar Qafas ta' Governanza Korporattiva għall-kumpaniji Ewropej  
- ITRE_AD(2011)475776 -  
-
ITRE 
OPINJONI dwar ir-rieżami tal-Politika Ewropea tal-Viċinat  
- REGI_AD(2011)472053 -  
-
REGI 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar linji gwida għall-infrastruttura tal-enerġija trans-Ewropea u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE  
- REGI_AD(2012)486214 -  
-
REGI 
OPINJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-Sena Ewropea taċ-Ċittadini (2013)  
- PETI_AD(2012)480596 -  
-
PETI 
OPINJONI dwar strateġija komprensiva dwar il-protezzjoni tad-data personali fl-Unjoni Ewropea  
- ITRE_AD(2011)460921 -  
-
ITRE 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-perikli tan-nazzjonaliżmu, l-anti-Semitiżmu u forom oħra ta' intolleranza etnika min-naħa tal-movimenti li jopponu l-proġett Ewropew  
- P7_DCL(2013)0015 - Waqgħet  
Boris ZALA , Elmar BROK , Rebecca HARMS , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Eduard KUKAN , Olga SEHNALOVÁ , Marek SIWIEC , Hannu TAKKULA , Indrek TARAND , Sir Graham WATSON , Cecilia WIKSTRÖM  
Data tal-ftuħ : 07-10-2013
Data ta’ għeluq : 07-01-2014
Numru ta’ firmatarji : 150 - 08-01-2014
Dikjarazzjoni bil-miktub f’appoġġ għall-Jum Ewropew ta’ Tifkira tal-Ġusti  
- P7_DCL(2012)0003 - Adottata  
Gabriele ALBERTINI , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Niccolò RINALDI , David Maria SASSOLI  
Data tal-ftuħ : 16-01-2012
Data ta’ għeluq : 10-05-2012
Adottata (data) : 10-05-2012
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P7_TA(2012)0205
Numru ta’ firmatarji : 388 - 10-05-2012
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' reċiproċità fil-qasam tal-eżenzjonijiet ta' viżi fir-rigward tal-Kanada u tal-Istati Uniti tal-Amerika  
- P7_DCL(2011)0008 - Waqgħet  
Ioan ENCIU , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Antonyia PARVANOVA , Zuzana ROITHOVÁ , Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES  
Data tal-ftuħ : 07-03-2011
Data ta’ għeluq : 09-06-2011
Numru ta’ firmatarji : 144 - 09-06-2011

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji