Jacek Olgierd KURSKI : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 14-07-2009 / 28-12-2011 : Grupp tal-Konservattivi u Riformisti Ewropej - Membru
 • 29-12-2011 / 26-01-2012 : Grupp għall Ewropa ħielsa u demokratika - Membru
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Grupp għall Ewropa ħielsa u demokratika - L-Ewwel Viċi President/Membru tal-Bureau

Partiti nazzjonali 

 • 14-07-2009 / 03-04-2012 : Prawo i Sprawiedliwość (il-Polonja)
 • 04-04-2012 / 30-06-2014 : Solidarna Polska (il-Polonja)

Membri 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Russja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 02-02-2012 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE

Sostitut 

 • 21-07-2009 / 28-12-2011 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
 • 16-09-2009 / 28-12-2011 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Ġappun
 • 09-02-2010 / 28-12-2011 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar aspetti tad-dritt ċivili, tad-dritt kummerċjali, tad-dritt tal-familja u tad-dritt internazzjonali privat tal-Pjan ta' Azzjoni li jimplimenta l-Programm ta' Stokkolma  
- IMCO_AD(2010)443068 -  
-
IMCO 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja  
- RC-B7-0141/2014  

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji