Damien ABAD : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 14-07-2009 / 16-06-2012 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 14-07-2009 / 16-06-2012 : Nouveau Centre (Franza)

Membri 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Baġits
 • 16-09-2009 / 16-06-2012 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kunsill Leġiżlattiv Palestinjan
 • 19-01-2012 / 11-03-2012 : Kumitat għall-Baġits
 • 12-03-2012 / 16-06-2012 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

Sostitut 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
 • 16-09-2009 / 16-06-2012 : Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Armenja, UE-Azerbajġan u UE-Ġeorġja
 • 16-09-2009 / 16-06-2012 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Kumitat speċjali dwar l-isfidi tal-politika u r-riżorsi baġitarji għal Unjoni Ewropea sostenibbli wara l-2013
 • 19-01-2012 / 16-06-2012 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur 
Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Strument għall-Istabbiltà  
- INTA_AD(2012)487793 -  
-
INTA 
OPINJONI dwar is-sistema tal-Iskejjel Ewropej  
- BUDG_AD(2011)462842 -  
-
BUDG 
OPINJONI dwar il-futur tas-servizzi soċjali ta' interess ġenerali  
- IMCO_AD(2011)440016 -  
-
IMCO 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar politika industrijali għall-Era Globalizzata  
- IMCO_AD(2011)452595 -  
-
IMCO 

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji