Elisabeth KÖSTINGER : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

 • 01-07-2014 / 08-11-2017 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 01-07-2014 / 08-11-2017 : Österreichische Volkspartei (l-Awstrija)

Viċi President 

 • 16-10-2014 / 08-11-2017 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Sħubija UE-Armenja, għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Ażerbajġan u għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Georgia

Membri 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Sħubija UE-Armenja, għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Ażerbajġan u għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Georgia
 • 14-07-2014 / 08-11-2017 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest
 • 19-01-2017 / 08-11-2017 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
 • 19-01-2017 / 08-11-2017 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Sostitut 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 14-07-2014 / 08-11-2017 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku
 • 19-01-2017 / 08-11-2017 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar l-inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 u li jemenda r-Regolament Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra u għar-rapportar ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima  
- AGRI_AD(2017)597534 -  
-
AGRI 
OPINJONI dwar kif il-PAK tista' ttejjeb il-ħolqien tal-impjiegi fiż-żoni rurali  
- FEMM_AD(2016)582229 -  
-
FEMM 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis annwali vinkolanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-Istati Membri mill-2021 sal-2030 għal Unjoni tal-Enerġija reżiljenti u biex jiġu onorati l-impenji li saru fil-Ftehim ta' Pariġi, u li jemenda r-Regolament Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ u għar-rapportar ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra u ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima  
- AGRI_AD(2017)597445 -  
-
AGRI 
OPINJONI dwar strateġija tal-UE għar-reġjun Alpin  
- ENVI_AD(2016)575216 -  
-
ENVI 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva glifosat (Objezzjoni skont l-Artikolu 106) (B8-0567/2017) DE  
 

. – Ich habe mich bei dem Entschließungsantrag zur Erneuerung der Genehmigung des Wirkstoffs Glyphosat enthalten, da es sich bei dem Zulassungsverfahren des Pflanzenschutzmittels Glyphosat nicht um eine politische Entscheidung handelt. Die Entscheidung über eine weitere Zulassung wird letztlich von der Europäischen Kommission nach Anhörung eines Expertenausschusses und somit auf fachlich-wissenschaftlicher Basis getroffen.

Awtorizzazzjoni tal-qamħirrum ġenetikament modifikat 1507 (Objezzjoni skont l-Artikolu 106) (B8-0568/2017) DE  
 

Ich habe für den Einspruch gegen die Zulassung der genetisch veränderten Maissorte 1507 gestimmt. Die Auswirkungen von gentechnikveränderten Maissorten auf die Landwirtschaft und die Umwelt sind derzeit noch nicht abschätzbar. Der notwendige Schutz in Österreich kann nur durch ein vollkommenes Verbot des Anbaus von GVO-Pflanzen gewährleistet werden.
Ich berufe mich auf das Subsidiaritätsprinzip und spreche mich somit klar für das Verbot von gentechnisch veränderten Organismen auf österreichischem Boden aus. Österreich muss weiterhin frei von GVO-veränderten Organismen bleiben, um die Interessen der Konsumentinnen und Konsumenten im Bereich der Lebensmittelsicherheit zu wahren.

Awtorizzazzjoni tal-fażola tas-sojja ġenetikament modifikata 305423 x 40-3-2 (Objezzjoni skont l-Artikolu 106) (B8-0570/2017) DE  
 

Ich habe für den Einspruch gegen die Zulassung der genetisch veränderten Sojabohnen der Sorte 305423 x 40-3-2 gestimmt. Die Auswirkungen von gentechnikveränderten Sojabohnensorten auf die Landwirtschaft und die Umwelt sind derzeit noch nicht abschätzbar. Der notwendige Schutz in Österreich kann nur durch ein vollkommenes Verbot des Anbaus von GVO-Pflanzen gewährleistet werden.
Ich berufe mich auf das Subsidiaritätsprinzip und spreche mich somit klar für das Verbot von gentechnisch veränderten Organismen auf österreichischem Boden aus. Österreich muss weiterhin frei von GVO-veränderten Organismen bleiben, um die Interessen der Konsumentinnen und Konsumenten im Bereich der Lebensmittelsicherheit zu wahren.

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-Kolazzjon bl-Għasel Ewropew u l-Jum Dinji tan-Naħal  
- P8_DCL(2016)0033 - Waqgħet  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Data tal-ftuħ : 11-04-2016
Data ta’ għeluq : 11-07-2016
Numru ta’ firmatarji : 224 - 12-07-2016

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji