John Stuart AGNEW : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

  • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Grupp għal Ewropa tal-Libertà u d-Demokrazija Diretta - Membru
  • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Membri mhux affiljati
  • 20-10-2014 / 15-01-2019 : Grupp għal Ewropa tal-Libertà u d-Demokrazija Diretta - Membru
  • 16-01-2019 / 01-07-2019 : Grupp għal Ewropa tan-Nazzjonijiet u tal-Libertà - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : United Kingdom Independence Party (ir-Renju Unit)

Membri 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
  • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

Sostitut 

  • 14-12-2018 / 15-01-2019 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji