• Marta   ANDREASEN  

Marta ANDREASEN : Opinjoni bħala shadow rapporteur - Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn  
- CONT_AD(2013)505992 -  
-
CONT 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej  
- BUDG_AD(2013)500600 -  
-
BUDG 
OPINJONI dwar il-Bank Ewropew tal-Investiment – Rapport Annwali 2011  
- CONT_AD(2013)500404 -  
-
CONT 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli għall-pagamenti diretti lill-bdiewa skont skemi ta’ appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni  
- CONT_AD(2012)480659 -  
-
CONT 
OPINJONI Rapport interim għall-fini li jintlaħaq eżitu pożittiv tal-proċedura ta’ approvazzjoni tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali għas-snin 2014-2020  
- CONT_AD(2012)494615 -  
-
CONT 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)  
- CONT_AD(2012)489357 -  
-
CONT 
OPINJONI dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-finanzjament, l-immaniġġjar u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni  
- CONT_AD(2012)489355 -  
-
CONT 
OPINJONI dwar il-modernizzazzjoni tal-akkwist pubbliku  
- CONT_AD(2011)465055 -  
-
CONT 
OPINJONI dwar il-mandat għat-trilogu dwar l-abbozz ta' baġit tal-2012  
- CONT_AD(2011)460688 -  
-
CONT