• Josefa   ANDRÉS BAREA  

Josefa ANDRÉS BAREA : Opinjoni bħala shadow rapporteur - Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE fir-rigward tad-divulgazzjoni ta' informazzjoni mhux finanzjarja u dwar id-diversità minn ċertu kumpaniji u gruppi kbar  
- ITRE_AD(2013)516970 -  
-
ITRE 
OPINJONI dwar aspetti tal-iżvilupp ta' drittijiet tal-proprjetà intellettwali fuq riżorsi ġenetiċi: l-impatt fuq it-tnaqqis tal-faqar f'pajjiżi li qed jiżviluppaw  
- INTA_AD(2012)497979 -  
-
INTA 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi strument ta’ finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp  
- INTA_AD(2012)492566 -  
-
INTA 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Strument ta’ Sħubija għall-kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi  
- ITRE_AD(2012)485932 -  
-
ITRE 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Unjoni  
- INTA_AD(2011)460663 -  
-
INTA