• Josefa   ANDRÉS BAREA  

Josefa ANDRÉS BAREA : Opinjoni bħala rapporteur - Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar l-Unjoni Ewropea kif tista’ tikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ ambjent ospitabbli biex l-intrapriżi, in-negozji u n-negozji ġodda joħolqu l-impjiegi?  
- ITRE_AD(2013)519599 -  
-
ITRE 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 98/70/KE dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil u li temenda d-Direttiva 2009/28/KE dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli  
- INTA_AD(2013)508023 -  
-
INTA 
OPINJONI dwar id-dimensjoni esterna tal-Politika Komuni tas-Sajd  
- INTA_AD(2012)478683 -  
-
INTA 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali  
- INTA_AD(2012)476120 -  
-
INTA 
OPINJONI dwar Suq Uniku għall-Impriżi u t-Tkabbir  
- INTA_AD(2011)456807 -  
-
INTA