Kriton ARSENIS : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupp tal-Allejanza Progressiva tas-Socjalisti u d-Demokratici fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 14-07-2009 / 29-05-2013 : Panhellenic Socialist Movement (il-Greċja)
 • 30-05-2013 / 30-06-2014 : - (il-Greċja)

Membri 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għas-Sajd
 • 16-09-2009 / 10-09-2013 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Magreb u l-Unjoni tal-Magreb Għarbi
 • 19-01-2012 / 10-09-2013 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għas-Sajd

Sostitut 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Komunità Andina
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 11-09-2013 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

all-activities 

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi kundizzjonijiet għas-sajd tal-istokkijiet tal-baħar fond fl-Atlantiku tal-Grigal u dispożizzjonijiet għas-sajd fl-ilmijiet internazzjonali tal-Atlantiku tal-Grigal u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2347/2002  
- A7-0395/2013 -  
-
PECH 

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar ir-rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar id-69 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti  
- DEVE_AD(2014)528175 -  
-
DEVE 
OPINJONI dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija Volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Indoneżja dwar l-infurzar tal-liġi tal-foresti, il-governanza u l-kummerċ tal-prodotti tal-injam lejn l-Unjoni Ewropea  
- DEVE_AD(2013)524698 -  
-
DEVE 
OPINJONI dwar Il-PAK fid-dawl tas-sena 2020: Nindirizzaw l-isfidi tal-futur fl-ambitu tal-ikel, tar-riżorsi naturali u dak territorjali".  
- DEVE_AD(2011)460764 -  
-
DEVE 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aċċess għal Riżorsi Ġenetiċi u l-Qsim Ġust u Ekwu ta' Benefiċċji li Jirriżultaw mill-Użu tagħhom fl-Unjoni  
- DEVE_AD(2013)507953 -  
-
DEVE 
OPINJONI dwar proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll ta' Nagoya dwar l-Aċċess għal Riżorsi Ġenetiċi u l-Qsim Ġust u Ekwu ta' Benefiċċji li Jirriżultaw mill-Użu tagħhom għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika  
- DEVE_AD(2013)507951 -  
-
DEVE 
OPINJONI dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd [li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1198/2006, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 861/2006 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru XXX/2011 dwar il-politika marittima integrata  
- ENVI_AD(2012)489647 -  
-
ENVI 

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar ir-rikonoxximent tas-Sensittività Kimika Multipla u l-Elettroipersensittività fil-Klassifikazzjoni Statistika Internazzjonali tal-Mard u l-Problemi tas-Saħħa Relatati (ICD)  
- P7_DCL(2012)0014 - Waqgħet  
Raül ROMEVA i RUEDA , Kriton ARSENIS , Willy MEYER , Michèle RIVASI , Oreste ROSSI  
Data tal-ftuħ : 12-03-2012
Data ta’ għeluq : 14-06-2012
Numru ta’ firmatarji : 188 - 14-06-2012
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ħut bħala ġid komuni  
- P7_DCL(2011)0047 - Adottata  
Guido MILANA , Kriton ARSENIS , Corinne LEPAGE , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Raül ROMEVA i RUEDA  
Data tal-ftuħ : 30-11-2011
Data ta’ għeluq : 29-03-2012
Adottata (data) : 18-04-2012
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P7_TA(2012)0129
Numru ta’ firmatarji : 390 - 29-03-2012
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-kiroprattika  
- P7_DCL(2010)0046 - Waqgħet  
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES , Satu HASSI , Kriton ARSENIS  
Data tal-ftuħ : 14-06-2010
Data ta’ għeluq : 14-10-2010
Numru ta’ firmatarji : 72 - 15-10-2010

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji