Georgios KOUMOUTSAKOS : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Nea Demokratia (il-Greċja)

Viċi President 

  • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija

Membri 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
  • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

Sostitut 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2011/92/UE dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent  
- TRAN_AD(2013)510526 -  
-
TRAN 
OPINJONI dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd [li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1198/2006, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 861/2006 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru XXX/2011 dwar il-politika marittima integrata  
- ENVI_AD(2012)489647 -  
-
ENVI 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2007/2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (FRONTEX)  
- AFET_AD(2011)448907 -  
-
AFET 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Proposti għal att tal-Unjoni  
Il-Membri jistgħu jressqu talba lill-Kummissjoni Ewropea biex tipproponi att tal-Unjoni (att ġdid jew emenda għal att eżistenti). Artikolu 47

Proposta għal Att tal-Unjoni dwar ir-regoli tat-tikkettar volontarju fir-rigward tal-informazzjoni relatata mal-idoneità tal-ikel għal veġetarjani u l-vegani  
- B7-0401/2013  

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ħolqien ta' Ġurnata Ewropea kontra l-ibbuljar u l-vjolenza fl-iskejjel  
- P7_DCL(2012)0028 - Magħluqa b'maġġoranza  
Georgios KOUMOUTSAKOS , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Roberta ANGELILLI , Maria BADIA i CUTCHET , Keith TAYLOR  
Data tal-ftuħ : 10-09-2012
Data ta’ għeluq : 17-01-2013
Adottata (data) : 17-01-2013
Lista ta' firmatarji : P7_PV(2013)02-04(ANN02)
Numru ta’ firmatarji : 385 - 17-01-2013
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ħolqien ta’ Korp Volontarju Ewropew ta’ Għajnuna Umanitarja  
- P7_DCL(2011)0025 - Adottata  
Georgios KOUMOUTSAKOS , Hélène FLAUTRE , Marian HARKIN , Vittorio PRODI  
Data tal-ftuħ : 09-05-2011
Data ta’ għeluq : 29-09-2011
Adottata (data) : 29-09-2011
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P7_TA(2011)0432
Numru ta’ firmatarji : 381 - 29-09-2011
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-isforzi erojċi tal-ħaddiema u l-pompiera fl-impjant nukleari ta’ Fukushima Daiichi  
- P7_DCL(2011)0023 - Waqgħet  
Niki TZAVELA , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Edit HERCZOG , Georgios KOUMOUTSAKOS , Fiorello PROVERA  
Data tal-ftuħ : 09-05-2011
Data ta’ għeluq : 15-09-2011
Numru ta’ firmatarji : 156 - 16-09-2011

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji