Sonia ALFANO : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Italia dei Valori - Lista Di Pietro (l-Italja)

President 

 • 18-04-2012 / 23-10-2013 : Kumitat speċjali dwar il-kriminalità organizzata, il-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus

Membri 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Magreb u l-Unjoni tal-Magreb Għarbi
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 28-03-2012 / 17-04-2012 : Kumitat speċjali dwar il-kriminalità organizzata, il-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus
 • 18-04-2012 / 23-10-2013 : Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati
 • 19-04-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Petizzjonijiet

Sostitut 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Amerika Ċentrali
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latina-Amerikana
 • 19-01-2012 / 18-04-2012 : Kumitat għall-Petizzjonijiet
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar waqfien immedjat tat-tortura u t-trattament ħażin tal-klieb li jikkaċċaw bil-vista fl-Ewropa  
- P7_DCL(2013)0006 - Waqgħet  
Michèle STRIFFLER , Louis MICHEL , Dan JØRGENSEN , Raül ROMEVA i RUEDA , Kartika Tamara LIOTARD , Santiago FISAS AYXELÀ , Sirpa PIETIKÄINEN , Cristian Dan PREDA , Iva ZANICCHI , Sonia ALFANO , Gianni VATTIMO , Andrea ZANONI  
Data tal-ftuħ : 15-04-2013
Data ta’ għeluq : 15-07-2013
Numru ta’ firmatarji : 221 - 15-07-2013
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-użu ta' ajruplani mingħajr piloti għal qtil immirat  
- P7_DCL(2012)0002 - Waqgħet  
Sabine LÖSING , Sonia ALFANO , Ana GOMES , Rui TAVARES  
Data tal-ftuħ : 16-01-2012
Data ta’ għeluq : 20-04-2012
Numru ta’ firmatarji : 95 - 20-04-2012
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar Programm Ewropew ta' tindif tax-xmajjar u taż-żoni kostali kkontaminati mill-poliklorobifenil (PCB)  
- P7_DCL(2012)0001 - Waqgħet  
Dominique VLASTO , Sonia ALFANO , Raül ROMEVA i RUEDA , Marc TARABELLA  
Data tal-ftuħ : 16-01-2012
Data ta’ għeluq : 20-04-2012
Numru ta’ firmatarji : 151 - 20-04-2012

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji