Antonello ANTINORO : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru
  • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (l-Italja)

Membri 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għas-Sajd
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Mercosur
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latina-Amerikana
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għas-Sajd

Sostitut 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Baġits
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Russja
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur 
Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar Politika Marittima Integrata – Evalwazzjoni tal-progress li sar u sfidi ġodda  
- PECH_AD(2010)442865 -  
-
PECH 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji