Gianfranco FINI : 5de zittingsperiode 

Fracties 

  • 21-07-1999 / 21-07-1999 : Niet-ingeschrevenen
  • 22-07-1999 / 10-06-2001 : Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten - Lid

National parties 

  • 20-07-1999 / 10-06-2001 : Alleanza nazionale (Italië)

Leden 

  • 21-07-1999 / 13-09-1999 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  • 13-09-1999 / 10-06-2001 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
  • 30-09-1999 / 16-12-1999 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie en delegatie voor de betrekkingen met Kazachstan, Kirghizstan, Oezbekistan Tadzjikistan, Turkmenistan en Mongolië
  • 16-12-1999 / 10-06-2001 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël

Plaatsvervanger 

  • 09-09-1999 / 03-10-1999 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
  • 04-10-1999 / 10-06-2001 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128