Hiltrud BREYER : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 31-10-2013 / 30-06-2014 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

  • 31-10-2013 / 30-06-2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Duitsland)

Leden 

  • 09-12-2013 / 30-06-2014 : Commissie buitenlandse zaken

Plaatsvervanger 

  • 27-11-2013 / 30-06-2014 : Begrotingscommissie

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen