Mario Giovanni Guerriero RUFFINI : 3de zittingsperiode 

Fracties 

  • 25-07-1989 / 15-09-1990 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie) - Lid

National parties 

  • 25-07-1989 / 15-09-1990 : Democrazia cristiana (Italië)

Ondervoorzitter 

  • 26-07-1989 / 15-09-1990 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjrak-landen

Leden 

  • 26-07-1989 / 15-09-1990 : Commissie energie, onderzoek en tecnologie
  • 15-09-1989 / 15-09-1990 : Commissie regionaal beleid en ruimtelijke ordening