Giorgio NAPOLITANO : 5de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten - Lid

National parties 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Democratici di Sinistra (Italië)

Voorzitter 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie constitutionele zaken
 • 21-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie constitutionele zaken

Leden 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Conferentie van commissievoorzitters
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël
 • 17-01-2002 / 20-01-2002 : Commissie constitutionele zaken
 • 21-01-2002 / 19-07-2004 : Conferentie van commissievoorzitters
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël

Plaatsvervanger 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Economische en Monetaire Commissie
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Economische en Monetaire Commissie

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag betreffende de wijzigingen van het Reglement van het Europees Parlement als gevolg van het Interinstitutioneel Akkoord van 25 mei 1999 met betrekking tot de interne onderzoeken die zijn uitgevoerd door het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) - Commissie constitutionele zaken  
- A5-0066/1999 -  
-
AFCO 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over Giordano Bruno, de incarnatie van de vrijheid van gedachte in Europa  
- P5_DCL(2000)0017 - Vervallen  
Gianni VATTIMO , Giorgio NAPOLITANO , Gianni PITTELLA , Vincenzo LAVARRA  
Datum bekendmaking : 31-10-2000
Vervaldatum : 31-01-2001
Aantal ondertekenaars : 55 - 31-01-2001