Mario FORTE : 3de zittingsperiode 

Fracties 

 • 25-07-1989 / 06-10-1992 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie) - Lid
 • 07-10-1992 / 18-07-1994 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie) - Lid van het bureau

National parties 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Democrazia cristiana (Italië)

Leden 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Begrotingscommissie
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan
 • 15-01-1992 / 17-09-1992 : Leden van het Europees Parlement in de Paritaire Vergadering van de Overeenkomst tussen de Staten in Africa, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en de Europese Economische Gemeenschap (ACS-EEG)
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Begrotingscommissie
 • 18-09-1992 / 16-09-1993 : Leden van het Europees Parlement in de Paritaire Vergadering van de Overeenkomst tussen de Staten in Africa, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en de Europese Economische Gemeenschap (ACS-EEG)
 • 18-12-1992 / 12-02-1993 : Commissie openbare vrijheden en binnenlandse zaken
 • 12-03-1993 / 21-06-1993 : Commissie verzoekschriften
 • 26-05-1993 / 31-01-1994 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EG-Europese Economische Ruimte
 • 21-06-1993 / 18-07-1994 : Commissie buitenlandse zaken en veiligheid
 • 17-09-1993 / 18-07-1994 : Leden van het Europees Parlement in de Paritaire Vergadering van de Overeenkomst tussen de Staten in Africa, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en de Europese Economische Gemeenschap (ACS-EEG)
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie Europese Economische Ruimte

Plaatsvervanger 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Commissie sociale zaken, werkgelegenheid en arbeidsmilieu
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Commissie juridische zaken en rechten van de burger
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegatie voor de betrekkingen met Tsjechoslowakije
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Commissie regionaal beleid, ruimtelijke ordening en betrekkingen met de regionale en plaatselijke besturen
 • 25-02-1992 / 10-02-1993 : Delegatie voor de betrekkingen met Polen
 • 11-02-1993 / 11-06-1993 : Delegatie voor de betrekkingen met Polen
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegatie voor de betrekkingen met de Republiek Tsjechië en de Republiek Slowakije
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegatie voor de betrekkingen met de Republiek Tsjechië en de Republiek Slowakije