Preslav BORISSOV : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 01-01-2013 / 30-06-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

  • 01-01-2013 / 30-06-2014 : Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgarije)

Leden 

  • 14-01-2013 / 30-06-2014 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
  • 14-01-2013 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël
  • 17-01-2013 / 30-06-2014 : Commissie interne markt en consumentenbescherming

Plaatsvervanger 

  • 16-01-2013 / 23-10-2013 : Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen
  • 16-01-2013 / 30-06-2014 : Commissie vervoer en toerisme

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vergelijkbaarheid van kosten in verband met betaalrekeningen, overstappen van betaalrekening en toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties  
- IMCO_AD(2013)519594 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake CARS 2020: naar een sterke, concurrerende en duurzame Europese automobielindustrie  
- IMCO_AD(2013)510661 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen  
- TRAN_AD(2013)506337 -  
-
TRAN 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen